KLIKBARE TOTAALSTAMBOOM VAN DE FAMILIE BESSELING | HOME | PRINT ILLUSTRATIE | | ZOEKMACHINE |
 

De verschillende stamlijnen zijn hier klikbaar. Wanneer u
met de muis over de verschillende familiegroepen gaat,
wordt u tevens ge´nformeerd wie de stamoudste is
met zijn leefperiode.

Stamlijnoudste: Henrici Bisseling
Zover bekend de
Oer-Stamvader van de Besselings